Rejestracja do portalu

Portal jest przeznaczony zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Tutaj wykupisz różne ubezpieczenia online i sprawdzisz szczegóły zakupionego ubezpieczenia. Dodatkowo zyskasz pomoc doświadczonych agentów ubezpieczeniowych oraz pełen wykaz wykupionych w serwisie ubezpieczeń.
Tutaj ubezpieczysz mieszkanie lub dom, auto, życie, podróż, instalację fotowoltaiczną. To miejsce gdzie znajdziesz ubezpieczenia idealne dla:

• Agencji Pracy
• Organizatorów Podróży
• Szkół
• Firm Transportowych
• Osób fizycznych


UWAGA! Jeżeli prowadzisz komis samochodowy lub działalność handlu pojazdami mamy dla Ciebie dedykowany portal:

Załóż darmowe konto

Adres e-mail

Hasło

Minimum 8 znaków, wielka i mała litera,
cyfra i znak specjalny (np.: !@#$-.,)

Powtórz hasło

Dostępne opcje

Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość przez serwis ProsteUbezpieczenia.pl

Dla kogo jest przeznaczony portal?

Portal jest przeznaczony dla firm i osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej).

Idealne dla:
 • Agencji Pracy
  - Koszty Leczenia Cudzoziemców (KLC)
  - OC dla Cudzoziemców
  - NNW dla Obcokrajowców
 • Organizatorów imprez turystycznych
  - NNW uczestników wyjazdu
  - OC opiekunów
  - Zwrot kosztów rezygnacji z wycieczki
  - Zwrot kosztów anulowania biletu
 • Szkół
  -NNW dzieci
 • Firm Transportowych
  - OC Przewoźnika pod licencję

oraz osób nie prowadzących firm:

Ubezpieczysz:
 • MIESZKANIE lub DOM
 • AUTO
 • ŻYCIE
 • WYCIECZKĘ
 • INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Dla KOMISÓW samochodowych mamy osobny portal dostępny pod przyciskiem poniżej: REJESTRACJA KOMIS SAMOCHODOWY

Jakie są korzyści z założenia konta na naszym serwis?

 • Firma lub osoba fizyczna posiadająca konto w naszym serwisie jest w stanie szybko wykupić ubezpieczenie.
 • Użytkownik ma również dostęp i informacje do wszystkich wykupionych polis na naszym serwisie (tzw. historia) i może pobrać certyfikat ubezpieczenia.
 • Bezpłatny całodobowy dostęp do serwisu.
 • Opiekę doświadczonych agentów ubezpieczeniowych.
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszego ubezpieczenia.
 • Minimum formalności - Zakup polisy w 3 krokach (Wypełnij wniosek / opłać składkę / wydrukuj polisę)
 • Wszystkie ubezpieczenia dostępne w jednym miejscu

Więcej informacji pod telefonem:

Po więcej informacji zadzwoń: ☎️ 507 03 08 60 ☎️
Dostępne ubezpieczenia:

Ubezpieczenia dla Agencji Pracy:
- KL - Koszty Leczenia dla cudzoziemców
- NNW dla cudzoziemców
- OC dla cudzoziemców
Organizatorów imprez turystycznych
- NNW uczestników wyjazdu
- OC opiekunów
- Zwrot kosztów rezygnacji z wycieczki
- Zwrot kosztów anulowania biletu
- Zwrot kosztów wcześniejszego powrotu do RP z zagranicznej imprezy turystycznej
Fizjoterapeuty
- OC Fizjoterapeuty
Szkół
- NNW dzieci
Firm Transportowych
- OC Przewoźnika pod licencję
Komisów samochodowych
- OC komisowe 30 / 90 / 180 / 360 -dni
MIESZKANIE lub DOM - Ubezpieczenia nieruchomości
AUTO - Ubezpieczenia komunikacyjne
ŻYCIE - Ubezpieczenia na Życie
WYCIECZKĘ - Ubezpieczenia Podróży
INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ


Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców

Ubezpieczenie KL - kosztów leczenia cudzoziemców jest idealnym rozwiązaniem dla agencji pracy. Dzięki ubezpieczeniu pracownicy z zagranicy pracujący na terytorium Polski się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub mieszczęśliwego wypadku. Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla obcokrajowca.

Ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla cudzoziemców daje ochronę w przypadku gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobom trzecim poprzez swoje działanie (np. uszkodzenie samochodu podczas jazdy rowerem). Jeżeli w Polsce przebywają pod opieką Ubezpieczonego jego dzieci – za które ponosi odpowiedzialność, to również ochroną są objęte ich działania.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu: nauczyciel w-f, trener sportowy, instruktor sportowy, personel w internatach, wychowawca na koloniach i obozach, opiekun dla osoby małoletniej

OC opiekuna - Jest to odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, wyrządzone przez Ubezpieczonego na skutek wykonywania zawodu określonego w polisie.

Organizując wyjazdy turystyczne, kolonie, obozy, pielgrzymki, zielone szkoły, eventy itp. - bardzo często zapominamy o ubezpieczeniu własnej firmy oraz personelu od odpowiedzialności cywilnej. Nadmiar spraw organizacyjnych powoduje, że zawarcie ubezpieczenia zostawiamy na ostatnią chwilę, a nawet o tym zapominamy.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych

NNW uczestników podróży - Jest to ochrona w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. NNW jest to forma odszkodowaniem za poniesiony podczas podróży uszczerbek na zdrowiu, to również odszkodowanie finansowe za poniesione straty – ból i doznane cierpienie. Organizując wyjazdy turystyczne, kolonie, obozy, pielgrzymki, zielone szkoły, eventy - bardzo często zapominamy o ubezpieczeniu uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków które mogą się zdarzyć.Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej oraz kosztów anulowania biletu

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej oraz kosztów anulowania biletu - to ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę finansową na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, pokrywając koszty rezygnacji, jeśli nastąpiła z powodu: nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, śmierci osoby bliskiej, udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży, szkód wyrządzonych Tobie lub Twoim bliskim w wyniku przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie, w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania czynności faktycznych i prawnych, uniemożliwiających wyjazd na imprezę turystyczną; strat materialnych wynikających ze zdarzeń losowych, które powodują konieczność dokonania przez Ciebie osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych. Zdarzenia losowe brane pod uwagę przy rezygnacji z imprezy turystycznej. Więcej informacji w OWU oraz w Karcie Produktu Ubezpieczenia.Ubezpieczenie OC Przewoźnika pod licencję

OC Przewiźnika pod licencję - przeznaczone jest dla firm transportowych posiadających lub ubiegających się o licencję przewoźnika. . W naszym serwisie można znaleźć porównywarkę ubezpieczeń OC Przewoźnika w różnych towarzystwach, która ułatwiająca wybór ubezpieczenia.Ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty

OC Fizjoterapeuty - przeznaczone jest dla osób, które planują zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną. W naszym kalkulatorze można dodatkowo rozszerzyć ubezpieczenie o dobrowolne ubezpieczenie OC.Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej

Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej - kierowane jest dla osób posiadające instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne. Polisa ta chronić będzie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub utraty. Więcej informacji w OWU oraz karcie produktu ubezpieczenia.Ubezpieczenie Szkolne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpiecznenie szkolne NNW - kierowane jest do rodziców, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów. Ubezpieczenie funkcjonuje niezależnie od miejsca pobytu - w szkole, w domu, w górach i nad morzem.Ubezpieczenie OC Komisowe

Ubezpiecznenie OC Komisowe - Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Dla tej grupy firm posiadamy osobno przygotowany intuicyjny portal, w którym bardzo łatwo można wykupić polisę online. Portal dla dealerów/komisów jest dostępny:

REJESTRACJA KOMIS SAMOCHODOWY


Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenia na Życie - to ubezpieczenia dla wszystkich osób. Polisa zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu codziennym i w pracy.Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne - to ubezpieczenia dla wszystkich osób chcących ubezpieczyć swój pojazd. W naszym serwisie jest rankomat oraz zwykłe kalkulatory najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu obliczysz nie tylko OC ale także AC lub NNW.Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenia Nieruchomości - to ubezpieczenia dla wszystkich osób chcących ubezpieczyć swoją nieruchomość. W naszym serwisie jest wiele kalkulatorów najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych.Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA