Ubezpieczenie krótkoterminowe - Jak kupić polisę?

Krok 1. Przejdź na stronę ocmobilne.pl
Krok 2. - Wypełnij wniosek o ubezpieczenie
Krok 3. - Dokonaj płatności poprzez system płatności internetowych(nad prawidłowością i bezpieczeństwem transakcji czuwa serwis Przelewy24).
Krok 4. - Sprawdź pocztę e-mail (na podany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia)

UWAGA! - Polisę OC krótkoterminową można zawrzeć w szczególnych przypadkach. Przechodząc do wniosku ubezpieczenia, oświadczacie Państwo że spełniacie warunki pozwalające zawrzeć polisę.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe: potocznie nazywane jest również ubezpieczeniem komisowym, gdyż jest kierowane przede wszystkim do podmiotów prowadzących obrót pojazdami, w tym komisy samochodowe, ale mogą je zawrzeć również osoby czy firmy nieprowadzące takiej działalności.
Podstawa prawną tego ubezpieczenia jest Art. 27 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 27.
1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt. 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.
2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolno-bieżnych określonych w art. 2 pkt. 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.
6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt. 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres, co najmniej 30 dni.

Prowadzisz komis samochodowy?

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z kupnem i sprzedażą pojazdów mamy do zaoferowania dedykowany portal komisowy do obługi ubezpieczeń. Zakładając darmowe konto uzyskuje się wiele udogodnień. Do najważniejszych z nich należy:
- porównywarka ubezpieczeń krótkoterminowych. Polisy 30 dniowe od 53 zł
- możliwość zawarcia polisy na 30, 60, 90, 180, 360 dni w taryfie komisowej
- polisy roczne w stałej cenie dla komisu od 720 zł
- powiadomienia SMS i email o kończącej się polisie komisowej w przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany w Polsce
- kalkulator Gwarancji na pojazdy używane.
- system do zgłoszeń sprzedaży pojazdów do zakładów ubezpieczeń
- porównywarka ubezpieczeń rocznych z analizą historii ubezpieczeniowej
- Bony zniżkowe na ubezpieczenia dla klientów nabywających pojazd

Więcej informacji w zakładce Oferta dla komisów.

OFERTA DLA KOMISÓW

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA