Oblicz składkę ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE

Powiat (zgodnie z dowodem rejestracyjnym)

Zniżka za przebieg ubezpieczenia OC (1 rok bezszkodowej jazdy - 10% zniżki)

Wartość pojazdu (wartość brutto w zł)

Data pierwszej rejestracji (Pole "B" w dowodzie rejestracyjnym)

Ukończyłeś 25 lat?

Posiadasz prawo jazdy minimum 24 miesiące?

Posiadasz conajmniej 10% zniżki w ubezpieczeniu OC i w ostatnich 12 miesiącach nie miałeś szkody?

Masz samochód nie starszy niż 10-letni?

Jeżeli odpowiedziałeś 4 razy TAK to ta oferta jest dla Ciebie.

W skład pakietu wchodzi:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • AUTOCASCO - wariant standard

  • zniesiona amortyzacja

  • brak konsumpcji SU

  • gwarantowana suma ubezpieczenia dla pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili zawarcia ubezpieczenia

 • NNW kierowcy i pasażerów z sumą ubezpieczeń 10 000 zł

 • Assistance

Dodatkowo w ramach pakietu otrzymujecie Państwo ubezpieczenie NNW OGÓLNE z sumą ubezpieczenia 25 000 zł, w którym ochrona ubezpieczeniowa jest całodobowa i trwa 7 dni w tygodniu, obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały:

 • podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia

 • podczas drogi do/z miejsca ich wykonywania

 • w życiu prywatnym

Zakres ubezpieczenia NNW OGÓLNE obejmuje:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu(w tym zawału serca i udaru mózgu)

 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych

 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów

 • zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku

 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciałą

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA