Oblicz składkę ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE

Powiat (zgodnie z dowodem rejestracyjnym)

Zniżka za przebieg ubezpieczenia OC (1 rok bezszkodowej jazdy - 10% zniżki)

Wartość pojazdu (wartość brutto w zł)

Data pierwszej rejestracji (Pole "B" w dowodzie rejestracyjnym)

Ukończyłeś 25 lat?

Posiadasz prawo jazdy minimum 24 miesiące?

Posiadasz conajmniej 10% zniżki w ubezpieczeniu OC i w ostatnich 12 miesiącach nie miałeś szkody?

Masz samochód nie starszy niż 10-letni?

Jeżeli odpowiedziałeś 4 razy TAK to ta oferta jest dla Ciebie.

W skład pakietu wchodzi:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • AUTOCASCO - wariant standard

  • zniesiona amortyzacja

  • brak konsumpcji SU

  • gwarantowana suma ubezpieczenia dla pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili zawarcia ubezpieczenia

 • NNW kierowcy i pasażerów z sumą ubezpieczeń 10 000 zł

 • Assistance

Dodatkowo w ramach pakietu otrzymujecie Państwo ubezpieczenie NNW OGÓLNE z sumą ubezpieczenia 25 000 zł, w którym ochrona ubezpieczeniowa jest całodobowa i trwa 7 dni w tygodniu, obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały:

 • podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia

 • podczas drogi do/z miejsca ich wykonywania

 • w życiu prywatnym

Zakres ubezpieczenia NNW OGÓLNE obejmuje:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu(w tym zawału serca i udaru mózgu)

 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych

 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów

 • zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku

 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciałą

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia WIENER (dawny Gothaer) ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA