Oblicz składkę ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE

Powiat (zgodnie z dowodem rejestracyjnym)

Zniżka za przebieg ubezpieczenia OC (1 rok bezszkodowej jazdy - 10% zniżki)

Wartość pojazdu (wartość brutto w zł)

Data pierwszej rejestracji (Pole "B" w dowodzie rejestracyjnym)

Ukończyłeś 25 lat?

Posiadasz prawo jazdy minimum 24 miesiące?

Posiadasz conajmniej 10% zniżki w ubezpieczeniu OC i w ostatnich 12 miesiącach nie miałeś szkody?

Masz samochód nie starszy niż 10-letni?

Jeżeli odpowiedziałeś 4 razy TAK to ta oferta jest dla Ciebie.

W skład pakietu wchodzi:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • AUTOCASCO - wariant standard

  • zniesiona amortyzacja

  • brak konsumpcji SU

  • gwarantowana suma ubezpieczenia dla pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili zawarcia ubezpieczenia

 • NNW kierowcy i pasażerów z sumą ubezpieczeń 10 000 zł

 • Assistance

Dodatkowo w ramach pakietu otrzymujecie Państwo ubezpieczenie NNW OGÓLNE z sumą ubezpieczenia 25 000 zł, w którym ochrona ubezpieczeniowa jest całodobowa i trwa 7 dni w tygodniu, obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały:

 • podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia

 • podczas drogi do/z miejsca ich wykonywania

 • w życiu prywatnym

Zakres ubezpieczenia NNW OGÓLNE obejmuje:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu(w tym zawału serca i udaru mózgu)

 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych

 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów

 • zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku

 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciałą

Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

Logo Towarzystwa ubezpieczeń Generali logo Towarzystwa ubezpieczeń Warta logo Towarzystwa ubezpieczeń PZU S.A. logo Towarzystwa ubezpieczeń Compensa logo Towarzystwa ubezpieczeń Benefia logo Towarzystwa ubezpieczeń Concordia logo Towarzystwa ubezpieczeń Alianz logo Towarzystwa ubezpieczeń Uniqa logo Towarzystwa ubezpieczeń HDI logo Towarzystwa ubezpieczeń Interrisk logo Towarzystwa ubezpieczeń Interpolska logo Towarzystwa ubezpieczeń Gothaer logo Towarzystwa ubezpieczeń MTU logo Towarzystwa ubezpieczeń TUW logo Towarzystwa ubeapieczeń TUZ logo Towarzystwa ubeapieczeń ERGO HESTIA logo Towarzystwa ubeapieczeń MACIF Życie logo Towarzystwa ubeapieczeń POLISA Życie