OC AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczenie OC Agenta skierowane jest do osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń (Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej)

Okres zawarcia ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy

Ile kosztuje polisa?

Składka polisy przy płatności jednorazowej od 800
 (dla agentów współpracujących od 600 zł)

Sumy gwarancyjne

  • 1 300 380 EUR - w odniesieniu do jednego zdarzenia
  • 1 924 560 EUR - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia

Jaka jest kara za brak ubezpieczenia?

Kara za brak ubezpieczenia wynosi 1000 EUR

Jeśli masz pytania, zadzwoń: 507 03 08 60

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE OC AGENTA

NAZWA FIRMY (AGENTA)

FORMA PRAWNA

NIP

REGON

OSOBA REPREZENTUJĄCA (IMIĘ I NAZWISKO)

PESEL

TELEFON (np.507030860)

E-MAIL (np.biuro@prosteubezpieczenia.pl)

ULICA(np.Podrzeczna)

NUMER BUDYNKU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY (np.91-006)

MIEJSCOWOŚĆ (np. ŁÓDŹ)

DANE DZIAŁALNOŚCI AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI AGENCYJNEJ (np.2005-01-30)


NUMER ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI AGENCYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA WYKONYWANA JEST

LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI AGENCYJNE NA RZECZ AGENTA

POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZNIŻEK

ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI AGENCYJNEJ

KRAJE, W KTÓRYCH AGENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ

RODZAJ WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI

AGENT UBEZPIECZENIOWY WYKONUJE CZYNNOŚCI AGENCYJNE W ZAKRESIE

NUMER UMOWY AGENCYJNEJ Z TUZ TUW
(jeżeli agent posiada czynną umowę agencyjną w TUZ TUW)

WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W POPRZEDNIM ROKU

PLANOWANA WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W PRZYSZŁYM ROKU
(w przypadku rozpoczęcia działalności)

HISTORIA UBEZPIECZENIA

POPRZEDNI UBEZPIECZYCIEL

NUMER OSTATNIEJ POLISY

OKRES BEZSZKODOWEGO UBEZPIECZENIA (w latach)

ILOŚĆ SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LUB ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

POZOSTAŁE DANE

RODZAJ PŁATNOŚCI

DATA POCZĄTKU UBEZPIECZENIA

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, w tym Towarzystw Ubezpieczeniowych, na wskazany numer telefonu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą w Zgierzu, ul. Diamentowa 34 (administratora danych) w celu nawiązania kontaktu/otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA