OC AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczenie OC Agenta skierowane jest do osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń (Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej)

Okres zawarcia ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy

Ile kosztuje polisa?

Składka polisy przy płatności jednorazowej od 720

Sumy gwarancyjne

  • 1 250 618 EUR - w odniesieniu do jednego zdarzenia
  • 1 875 927 EUR - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia

Jaka jest kara za brak ubezpieczenia?

Kara za brak ubezpieczenia wynosi 1000 EUR

Jeśli masz pytania, zadzwoń: 507 03 08 60

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE OC AGENTA

NAZWA FIRMY (AGENTA)

FORMA PRAWNA

NIP

REGON

OSOBA REPREZENTUJĄCA (IMIĘ I NAZWISKO)

TELEFON (np.507030860)

E-MAIL (np.biuro@prosteubezpieczenia.pl)

ULICA(np.Podrzeczna)

NUMER BUDYNKU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY (np.91-006)

MIEJSCOWOŚĆ (np. ŁÓDŹ)

ROK POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI (np.2005)

LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB

LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI AGENCYJNE

WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W POPRZEDNIM ROKU

PLANOWANA WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W PRZYSZŁYM ROKU

POPRZEDNI UBEZPIECZYCIEL

ILOŚĆ SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

RODZAJ PŁATNOŚCI

DATA POCZĄTKU UBEZPIECZENIA

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, w tym Towarzystw Ubezpieczeniowych, na wskazany numer telefonu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą w Zgierzu, ul. Diamentowa 34 (administratora danych) w celu nawiązania kontaktu/otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

Logo Towarzystwa ubezpieczeń Generali logo Towarzystwa ubezpieczeń Warta logo Towarzystwa ubezpieczeń PZU S.A. logo Towarzystwa ubezpieczeń Compensa logo Towarzystwa ubezpieczeń Benefia logo Towarzystwa ubezpieczeń Concordia logo Towarzystwa ubezpieczeń Alianz logo Towarzystwa ubezpieczeń Uniqa logo Towarzystwa ubezpieczeń HDI logo Towarzystwa ubezpieczeń Interrisk logo Towarzystwa ubezpieczeń Interpolska logo Towarzystwa ubezpieczeń Gothaer logo Towarzystwa ubezpieczeń MTU logo Towarzystwa ubezpieczeń TUW logo Towarzystwa ubeapieczeń TUZ logo Towarzystwa ubeapieczeń ERGO HESTIA logo Towarzystwa ubeapieczeń MACIF Życie logo Towarzystwa ubeapieczeń POLISA Życie