OC AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczenie OC Agenta skierowane jest do osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń (Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej)

Okres zawarcia ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy

Ile kosztuje polisa?

Składka polisy przy płatności jednorazowej od 800
 (dla agentów współpracujących od 600 zł)

Sumy gwarancyjne

  • 1 300 380 EUR - w odniesieniu do jednego zdarzenia
  • 1 924 560 EUR - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia

Jaka jest kara za brak ubezpieczenia?

Kara za brak ubezpieczenia wynosi 1000 EUR

Jeśli masz pytania, zadzwoń: 507 03 08 60

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE OC AGENTA

NAZWA FIRMY (AGENTA)

FORMA PRAWNA

NIP

REGON

OSOBA REPREZENTUJĄCA (IMIĘ I NAZWISKO)

PESEL

TELEFON (np.507030860)

E-MAIL (np.biuro@prosteubezpieczenia.pl)

ULICA(np.Podrzeczna)

NUMER BUDYNKU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY (np.91-006)

MIEJSCOWOŚĆ (np. ŁÓDŹ)

DANE DZIAŁALNOŚCI AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI AGENCYJNEJ (np.2005-01-30)


NUMER ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI AGENCYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA WYKONYWANA JEST

LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI AGENCYJNE NA RZECZ AGENTA

POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZNIŻEK

ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI AGENCYJNEJ

KRAJE, W KTÓRYCH AGENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ

RODZAJ WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI

AGENT UBEZPIECZENIOWY WYKONUJE CZYNNOŚCI AGENCYJNE W ZAKRESIE

NUMER UMOWY AGENCYJNEJ Z TUZ TUW
(jeżeli agent posiada czynną umowę agencyjną w TUZ TUW)

WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W POPRZEDNIM ROKU

PLANOWANA WYSOKOŚĆ POBRANEJ SKŁADKI W PRZYSZŁYM ROKU
(w przypadku rozpoczęcia działalności)

HISTORIA UBEZPIECZENIA

POPRZEDNI UBEZPIECZYCIEL

NUMER OSTATNIEJ POLISY

OKRES BEZSZKODOWEGO UBEZPIECZENIA (w latach)

ILOŚĆ SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LUB ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

POZOSTAŁE DANE

RODZAJ PŁATNOŚCI

DATA POCZĄTKU UBEZPIECZENIA

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, w tym Towarzystw Ubezpieczeniowych, na wskazany numer telefonu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą w Zgierzu, ul. Diamentowa 34 (administratora danych) w celu nawiązania kontaktu/otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA