OKAZJA!
OC AC NNW ASSISTANCE
OC - obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego pojazdu od dnia rejestracji w Polsce
AC - dobrowolne ubezpieczenie samochodu od zdarzeń losowych. CASCO chroni nas w przypadku kradzieży pojazdu ale również w przypadku uderzenia pioruna, gradu, huraganu, zatopienia, powodzi.
ASS - dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pomoc w przypadku kolizji lub awarii. W ramach assistance możemy odcholować samochód do warsztatu, otrzymać samochód zastępczy czy zapewnić nocleg na czas naprawy pojazdu.
NNW - dobrowolne ubezpieczenie które zapewni wsparcie finansowe dla kierowcy i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z ruchem pojazdu.
OC AC Pojazdu
Kalkulator ubezpieczenia samochodu OC / AC / ASSISTANCE - bezpośrednie linki do ofert towarzystw ubezpieczeniowych.
OKAZJA!
OC Krótkoterminowe / 30 dniowe
Ubezpieczenia OC krótkoterminowe / komisowe na 30, 60, 90, 180 dni.
Dla osoby indywidualnej - w przypadku sprowadzenia pojazdu do kraju w celu rejestracji.
Dla komisów - Darmowy panel komisowy do zawierania polis krókoterminowych.
Dostęp do 8 towarzystw ubezpieczeniowych. Możliwość ubezpieczenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, jak i ciągników siodłowych. Składki od 49 zł za 30 dni. W ofercie również polisy roczne ryczałtowe ze składką 600 zł na rok
Mieszkanie / Dom
Ubezpieczenia nieruchomości - mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.
Podróż
Ubezpieczenia podróżne - to ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą.
OKAZJA!
Podróż - Koszty Rezygnacji
Planujesz podróż? Właśnie kupiłeś wycieczkę? Ubezpiecz się na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu lub wcześniejszego powrotu (teraz również z powodu COVID-19).
• Ochrona obejmuje zachorowanie na COVID-19 i objęcie Kwarantanną przez służby sanitarne
• Zwrot kosztów rezygnacji lub skrócenia wyjazdu
OKAZJA!
NNW Kolonie i Obozy
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych
NNW jest to forma odszkodowania za poniesiony podczas podróży uszczerbek na zdrowiu, to również odszkodowanie finansowe za poniesione straty – ból i doznane cierpienie.
NOWOŚĆ
Zdrowie
Ubezpieczenia zdrowotne - to szybki i bezgotówkowy dostęp do prywatnej opieki medycznej.
Porównaj ceny ofert i dobierz ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. InterRisk COMPENSA UNIQA
Życie i Ochrona
Ubezpieczenia na życie - to oferty ubezpieczeń na życie, na życie pod kredyt, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenie kosztów leczenia, wypadkowe (NNW), pracownicze ubezpieczenia grupowe i zdrowotne, pakiety medyczne
POLECAMY
Szkoła
Ubezpieczenia szkolne - Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.
Fotowoltaika
Jeśli masz instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, pewnie już wiesz, ile możesz dzięki nim zaoszczędzić. Wiesz też, ile kosztuje inwestycja w to nowoczesne rozwiązanie. Co możesz ubezpieczyć?
• Instalacje fotowoltaiczne
• Kolektory słoneczne
Rolne
W ofercie posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenia rolne.
• Obowiązkowe OC Rolnika
• Obowiązkowe Budynki Rolne
OKAZJA!
OC Agenta Ubezpieczeniowego
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta - skierowane jest do osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń (Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej)
OKAZJA!
OC Zarządcy Nieruchomości
Zarządcy nieruchomości, osoby wykonujące czynności zarządzania nieruchomościami zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.
OKAZJA!
OC Pośrednika Nieruchomości
Ubezpieczenie dla przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Zgłoś sprawę online
• Sprawdź ofertę przedłużenia polisy
• Sprawdź ofertę innego ubezpieczenia
• Dobierz odpowiednie ubezpieczenie
507 030 860
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA