SAMOCHÓD / KIEROWCA

OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu ( OC)

AUTOCASCO - dobrowolne ubezpieczenie

MIESZKANIE / DOM

Ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

PODRÓŻ

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą.

FIRMA

Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, zakładu kosmetycznego, gastronomii), ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia pracowników służby zdrowia, architektów, rolników, nauczycieli i wychowawców

ŻYCIE / OCHRONA

Ubezpieczenia na życie, na życie pod kredyt, ubezpieczenia grupowe, wypadkowe (NNW), pracownicze ubezpieczenia grupowe i zdrowotne, pakiety medyczne

Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama