SAMOCHÓD / KIEROWCA

OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu ( OC)

AUTOCASCO - dobrowolne ubezpieczenie

MIESZKANIE / DOM

Ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

PODRÓŻ

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą.

FIRMA

Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, zakładu kosmetycznego, gastronomii), ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia pracowników służby zdrowia, architektów, rolników, nauczycieli i wychowawców

ŻYCIE / OCHRONA

Ubezpieczenia na życie, na życie pod kredyt, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenie kosztów leczenia, wypadkowe (NNW), pracownicze ubezpieczenia grupowe i zdrowotne, pakiety medyczne, instalacji fotowoltaicznych.

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA