Towarzystwa ubezpieczeń

Allianz Polska S.A.

Allianz

Allianz Polska S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
ALLIANZ Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
telefon:0 22 567-40-00 fax 0 22 567-40-40 infolinia 0 801 10 20 30
Adres witryny:http://www.alianz.pl
Zgłoszenie szkody:Telefon: 224 224 224, pon-pt. 08:00 - 18.00
Internet: wypełnij formularz
Benefia

Benefia S.A.


Adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Telefon: 22 525 11 11
E-mail: bok@benefia.pl
Adres Witryny http://www.benefia.pl
Compensa

Compensa S.A.


Adres: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: 0 22 501-60-00 fax 0 22 501-60-61
E-mail: centrala@compensa.com.pl
Adres Witryny: http://www.compensa.pl
Concordia

Concordia Polska T.U.W.


Adres: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Św. Michała 43
61-119 Poznań
Telefon 0-61 858-48-00, fax 0-61 858-48-01
E-mail:office@grupaconcordia.pl
Adres Witryny: http://www.concordiaubezpieczenia.pl
Hestia

Ergo Hestia S.A.


Adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii 1
81-731
Telefon: 0-58 555-60-00, fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
E-mail poczta@hestia.pl
Adres witryny: http://www.hestia.pl
Hestia

Ergo Hestia STUnŻ S.A.


Adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Telefon: 0-58 555-60-00, fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
E-mail: poczta@hestia.pl
Adres witryny: http://www.hestia.pl
Generali

Generali S.A.


Adres: GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres witryny: http://www.generali.pl
Generali

Generali Życie S.A.


Adres: GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres witryny: http://www.generali.pl
Gothaer

Gothaer TU S.A.


Adres: GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Telefon: 0 22 469 60 00-01
E-mail: kontakt@gothaer.pl
Adres witryny: http://www.gothaer.pl
Inter Polska

Inter Polska S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
Telefon: 0 22 333-75-00, fax 0 22 333-75-01, infolinia 0-801-188-880
E-mail: interpolska@interpolska.pl
Adres witryny: http://www.interpolska.pl
Interrisk

Interrisk S.A.


Adres: INTERRISK S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
Telefon: 0 22 537-68-01 (do 03), fax 0 22 537-68-04 (05)
E-mail: sekretariat@interrisk.pl
Adres witryny: http://www.interrisk.pl

Liberty Ubezpieczenia


Adres: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Telefon: 0 22 589-95-21, fax 0 22 589-90-90
E-mail: liberty@lu.pl
Adres witryny: http://www.lu.pl
Macif Życie

Macif Życie TUW


Adres: MACIF ŻYCIE TUW
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
Telefon: (022) 535-02-00, fax (022) 535-02-01
E-mail: macif@macif.com.pl
Adres witryny: http://www.macif.com.pl
Polisa Życie

Polisa-Życie S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE S.A.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
Telefon: (022) 560-59-55,(022) 560-59-90, fax (022) 869-85-80
E-mail: sekretariat@polisa-zycie.pl
Adres witryny: http://www.polisa-zycie.pl

Proama


Adres: Proama - Ceska Pojistovna S.A. Odział w Polsce
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: (022) 432-43-20
E-mail: proama@proama.pl
Adres witryny: http://www.proama.pl

PZU S.A.


Adres: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Telefon: (022) 582-20-00, fax (022) 582-28-81
E-mail: poczta@pzu.pl
Adres witryny: http://www.pzu.pl

Signal Iduna Polska S.A.


Adres: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
Telefon: (022) 505-65-06,infolinia 801-120-120
E-mail: info@signal-iduna.pl
Adres witryny: http://www.signal-iduna.pl
TUW

TUW T.U.W.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W.
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
Telefon: (022) 649-73-87, fax (022) 649-73-89
E-mail: tuw@tuw.pl
Adres witryny: http://www.tuw.pl
TUZ

TUZ T.U.W.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Telefon: (022) 534-56-00, fax (022) 432-58-55
E-mail: centrala@tuz.pl
Adres witryny: http://www.tuz.pl
Uniqa

Uniqa S.A.


Adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Jutrzenki139
02-231 Warszawa
Telefon:
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres witryny: http://www.uniqa.pl
Uniqa

Uniqa Życie S.A.


Adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Jutrzenki139
02-231 Warszawa
Telefon:
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres witryny: http://www.uniqa.pl
Warta

Warta TUnŻ S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na życie WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Telefon: (022) 534-11-11, fax (022) 534-13-00, infolinia 801-308-308
E-mail: centrala@warta-vita.com.pl
Adres witryny: http://www.warta.pl
Warta

Warta S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Telefon: (022) 581-01-00, (022) 581-09-00, fax (022) 581-13-74 (75), infolinia 801-308-308
E-mail: sekprez@warta.pl
Adres witryny: http://www.warta.pl
Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia WIENER (dawny Gothaer) ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA