Towarzystwa ubezpieczeń

Allianz Polska S.A.

Allianz

Allianz Polska S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
ALLIANZ Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
telefon:0 22 567-40-00 fax 0 22 567-40-40 infolinia 0 801 10 20 30
Adres witryny:http://www.alianz.pl
Zgłoszenie szkody:Telefon: 224 224 224, pon-pt. 08:00 - 18.00
Internet: wypełnij formularz
Benefia

Benefia S.A.


Adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Telefon: 22 525 11 11
E-mail: bok@benefia.pl
Adres Witryny http://www.benefia.pl
Compensa

Compensa S.A.


Adres: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: 0 22 501-60-00 fax 0 22 501-60-61
E-mail: centrala@compensa.com.pl
Adres Witryny: http://www.compensa.pl
Concordia

Concordia Polska T.U.W.


Adres: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Św. Michała 43
61-119 Poznań
Telefon 0-61 858-48-00, fax 0-61 858-48-01
E-mail:office@grupaconcordia.pl
Adres Witryny: http://www.concordiaubezpieczenia.pl
Hestia

Ergo Hestia S.A.


Adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii 1
81-731
Telefon: 0-58 555-60-00, fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
E-mail poczta@hestia.pl
Adres witryny: http://www.hestia.pl
Hestia

Ergo Hestia STUnŻ S.A.


Adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Telefon: 0-58 555-60-00, fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
E-mail: poczta@hestia.pl
Adres witryny: http://www.hestia.pl
Generali

Generali S.A.


Adres: GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres witryny: http://www.generali.pl
Generali

Generali Życie S.A.


Adres: GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 0 22 543-05-00, fax 0 22 543-08-99
E-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres witryny: http://www.generali.pl
Gothaer

Gothaer TU S.A.


Adres: GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Telefon: 0 22 469 60 00-01
E-mail: kontakt@gothaer.pl
Adres witryny: http://www.gothaer.pl
Inter Polska

Inter Polska S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
Telefon: 0 22 333-75-00, fax 0 22 333-75-01, infolinia 0-801-188-880
E-mail: interpolska@interpolska.pl
Adres witryny: http://www.interpolska.pl
Interrisk

Interrisk S.A.


Adres: INTERRISK S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
Telefon: 0 22 537-68-01 (do 03), fax 0 22 537-68-04 (05)
E-mail: sekretariat@interrisk.pl
Adres witryny: http://www.interrisk.pl

Liberty Ubezpieczenia


Adres: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Telefon: 0 22 589-95-21, fax 0 22 589-90-90
E-mail: liberty@lu.pl
Adres witryny: http://www.lu.pl
Macif Życie

Macif Życie TUW


Adres: MACIF ŻYCIE TUW
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
Telefon: (022) 535-02-00, fax (022) 535-02-01
E-mail: macif@macif.com.pl
Adres witryny: http://www.macif.com.pl
Polisa Życie

Polisa-Życie S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE S.A.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
Telefon: (022) 560-59-55,(022) 560-59-90, fax (022) 869-85-80
E-mail: sekretariat@polisa-zycie.pl
Adres witryny: http://www.polisa-zycie.pl

Proama


Adres: Proama - Ceska Pojistovna S.A. Odział w Polsce
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: (022) 432-43-20
E-mail: proama@proama.pl
Adres witryny: http://www.proama.pl

PZU S.A.


Adres: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Telefon: (022) 582-20-00, fax (022) 582-28-81
E-mail: poczta@pzu.pl
Adres witryny: http://www.pzu.pl

Signal Iduna Polska S.A.


Adres: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
Telefon: (022) 505-65-06,infolinia 801-120-120
E-mail: info@signal-iduna.pl
Adres witryny: http://www.signal-iduna.pl
TUW

TUW T.U.W.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W.
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
Telefon: (022) 649-73-87, fax (022) 649-73-89
E-mail: tuw@tuw.pl
Adres witryny: http://www.tuw.pl
TUZ

TUZ T.U.W.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Telefon: (022) 534-56-00, fax (022) 432-58-55
E-mail: centrala@tuz.pl
Adres witryny: http://www.tuz.pl
Uniqa

Uniqa S.A.


Adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Jutrzenki139
02-231 Warszawa
Telefon:
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres witryny: http://www.uniqa.pl
Uniqa

Uniqa Życie S.A.


Adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Jutrzenki139
02-231 Warszawa
Telefon:
E-mail: centrala@uniqa.pl
Adres witryny: http://www.uniqa.pl
Warta

Warta TUnŻ S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na życie WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Telefon: (022) 534-11-11, fax (022) 534-13-00, infolinia 801-308-308
E-mail: centrala@warta-vita.com.pl
Adres witryny: http://www.warta.pl
Warta

Warta S.A.


Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Telefon: (022) 581-01-00, (022) 581-09-00, fax (022) 581-13-74 (75), infolinia 801-308-308
E-mail: sekprez@warta.pl
Adres witryny: http://www.warta.pl
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA