Towarzystwa ubezpieczeń

Allianz
Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
ALLIANZ Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Telefon:+48 224 224 224
WWW:www.allianz.pl
Benefia
Adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Telefon: +48 (22) 544 14 70, fax: +48 (22) 544 14 74
E-mail: bok@benefia.pl
WWW: www.benefia.pl
Compensa
Adres: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: 0 22 501-60-00
E-mail: centrala@compensa.pl
WWW: www.compensa.pl
Concordia
Adres: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Św. Michała 43
61-119 Poznań
Telefon 61 85 84 800
E-mail:biuro@concordiaubezpieczenia.pl
WWW: www.concordiaubezpieczenia.pl
Ergo Hestia
Adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii 1
81-731
Telefon: 0-58 555-60-00, fax 0-58 555-60-01, infolinia 0 801 107 107
WWW: www.ergohestia.pl
Generali
Adres: GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 913 913 913, fax: (22) 543-08-99
E-mail: centrumklienta@generali.pl
WWW: www.generali.pl
Wiener
Adres: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Telefon: 22 469 69 69, fax: (22) 469 69 70
E-mail: kontakt@wiener.pl
WWW: www.wiener.pl
Interrisk
Adres: INTERRISK S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
Telefon: (22) 575 25 25
E-mail: sekretariat@interrisk.pl
WWW: www.interrisk.pl
PZU
Adres: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Telefon: 801 102 102 lub 22 566 55 55
E-mail: kontakt@pzu.pl
WWW: www.pzu.pl
TUW
Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W.
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
Telefon: 22 545 39 50 lub 801 001 003 , fax (022) 649-73-89
E-mail: tuw@tuw.pl
WWW: www.tuw.pl
Proama
Adres: Proama - Ceska Pojistovna S.A. Odział w Polsce
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Telefon: 815 815 815, fax. 815 815 810
E-mail: centrumklienta@proama.pl
WWW: www.proama.pl
TUZ
Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Telefon: 22 327 60 60
E-mail: bok@tuz.pl
WWW: www.tuz.pl
Uniqa
Adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa
Telefon: 42 66 66 500, infolinia 801 597 597
WWW: www.uniqa.pl
Warta
Adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na życie WARTA S.A.
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
Telefon: +48 502 308 308, infolinia 801 308 308
WWW: www.warta.pl
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA