Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Pakiet dla dziecka

Możliwa wypłata odszkodowania za(PROAMA):

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych(zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu - dla osób do 18 roku życia
 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata od 1 dnia pobytu jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - jako dodatkowa wypłata
 • oparzenia i odmrożenia
 • pogryzienia przez zwierzęta
 • zatrucie pokarmowe wskutek którego dziecko było hospitalizowane
 • trwały uszczerbek na zdrowiu

Kogo obejmuje ochrona ubezpieczenia(PROAMA)?

 • Dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  • uczniów szkół podstawowych i średnich
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci pracowników firm
 • Dzieci do 18 roku życia, które uprawiają sport w ramach klubów szkolnych lub są członkami pozaszkolnych klubów sportowych
 • Osoby do 26 roku życia jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Zalety produktu(PROAMA)

 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie, 24 godziny na dobę
 • możliwość wyboru jednego z gotowych wariantów ubezpieczenia
 • szeroki zakres ubezpieczenia, m.in.:
  • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej(do 200 zł za ząb stały)
  • wypłata świadczenia z tytułu śmierci rodziców
  • wypłata za pobyt w szpitalu w wyniku choroby
  • wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego
  • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • wstrząśnienie mózgu
 • prosty proces wypłaty świadczeń
Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

Logo Towarzystwa ubezpieczeń Generali logo Towarzystwa ubezpieczeń Warta logo Towarzystwa ubezpieczeń PZU S.A. logo Towarzystwa ubezpieczeń Compensa logo Towarzystwa ubezpieczeń Benefia logo Towarzystwa ubezpieczeń Concordia logo Towarzystwa ubezpieczeń Alianz logo Towarzystwa ubezpieczeń Uniqa logo Towarzystwa ubezpieczeń HDI logo Towarzystwa ubezpieczeń Interrisk logo Towarzystwa ubezpieczeń Interpolska logo Towarzystwa ubezpieczeń Gothaer logo Towarzystwa ubezpieczeń MTU logo Towarzystwa ubezpieczeń TUW logo Towarzystwa ubeapieczeń TUZ logo Towarzystwa ubeapieczeń ERGO HESTIA logo Towarzystwa ubeapieczeń MACIF Życie logo Towarzystwa ubeapieczeń POLISA Życie