Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Pakiet dla dziecka

Możliwa wypłata odszkodowania za(PROAMA):

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych(zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu - dla osób do 18 roku życia
 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata od 1 dnia pobytu jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - jako dodatkowa wypłata
 • oparzenia i odmrożenia
 • pogryzienia przez zwierzęta
 • zatrucie pokarmowe wskutek którego dziecko było hospitalizowane
 • trwały uszczerbek na zdrowiu

Kogo obejmuje ochrona ubezpieczenia(PROAMA)?

 • Dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  • uczniów szkół podstawowych i średnich
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci pracowników firm
 • Dzieci do 18 roku życia, które uprawiają sport w ramach klubów szkolnych lub są członkami pozaszkolnych klubów sportowych
 • Osoby do 26 roku życia jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Zalety produktu(PROAMA)

 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie, 24 godziny na dobę
 • możliwość wyboru jednego z gotowych wariantów ubezpieczenia
 • szeroki zakres ubezpieczenia, m.in.:
  • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej(do 200 zł za ząb stały)
  • wypłata świadczenia z tytułu śmierci rodziców
  • wypłata za pobyt w szpitalu w wyniku choroby
  • wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego
  • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • wstrząśnienie mózgu
 • prosty proces wypłaty świadczeń
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA