Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
Co można zyskać?
Ubezpieczenie chroni osoby , którym pośrednik w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.
Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 25 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Dla kogo?
Ubezpieczenie dla przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Co wchodzi w skład ochrony?
  • OC za szkody powstałe wskutek wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • OC za szkody spowodowane przez banery reklamowe umieszczone na nieruchomościach,
  • OC w związku ze świadczeniem usługi home stagingu,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 kwietnia 2019r. Dz.U. 2019 poz. 804
Porównywarka obowiązkowych ubezpieczeń OC pośredników w obrocie nieruchomościami


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860
Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA