Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
Co można zyskać?
Ubezpieczenie chroni osoby , którym pośrednik w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.
Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 25 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Dla kogo?
Ubezpieczenie dla przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Co wchodzi w skład ochrony?
  • OC za szkody powstałe wskutek wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • OC za szkody spowodowane przez banery reklamowe umieszczone na nieruchomościach,
  • OC w związku ze świadczeniem usługi home stagingu,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 kwietnia 2019r. Dz.U. 2019 poz. 804
Porównywarka obowiązkowych ubezpieczeń OC pośredników w obrocie nieruchomościami


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA