RABAT

OBOWIĄZKOWE OC LEKARZA

OBOWIĄZKOWE OC LEKARZA

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza przeznaczone jest dla wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy jakiej formie zawodu ubezpieczenie jest wymagane?

  • indywidualna praktyka lekarska
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
  • grupowa praktyka lekarska
  • wolontariat

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje nie później niż dzień przed wykonywaniem działalności leczniczej.

Co ubezpieczenie obejmuje?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak wysoka jest Suma Gwarancyjna Ubezpieczenia?

75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza.

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA