Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Instruktora Narciarstwa

OC Instruktora Narciarstwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktora narciarstwa to polisa, która chroni przed ryzykiem szkód powstałych w wyniku uchybień, błędów lub zaniedbań w pracy instruktora. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, a także roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych przez kursantów.

Polisa może pokryć również koszty procesów sądowych, wynikających z roszczeń klientów, a także koszty ochrony prawnej (do wysokości 10 000 zł).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktora narciarstwa jest nieocenionym środkiem ochrony dla tych, którzy świadczą usługi związane z nauką jazdy na nartach. Dzięki niemu możesz czuć się bardziej bezpiecznie w swojej pracy i nie musisz martwić się o ewentualne szkody.

Ubezpieczenie skierowane jest do:

osób fizycznych wykonujących zawód instruktora sportu lub trenera w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (umowa o pracę – suma gwarancyjna maksymalnie do 200 000 zł),

• przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących zawód trenera / instruktora sportu (bez zatrudniania pracowników lub korzystania z usług podwykonawców), z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1 000 000 zł.


Przykładowa szkoda

Podczas kursu, osoba którą uczysz zderzyła się z innym narciarzem i złamała nogę. Osoba poszkodowana ma roszczenie o odszkodowanie za utratę zdrowia i poniesione koszty związane z leczeniem.

Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w polisie.


Przykładowa składka za ubezpieczenie

Okres ochrony Suma gwarancyjna Cena
miesiąc 100 000 zł 80 zł
200 000 zł 80 zł
300 000 zł 80 zł
500 000 zł 85 zł
3 miesiące 100 000 zł 82 zł
200 000 zł 116 zł
300 000 zł 122 zł
500 000 zł 142 zł
rok 100 000 zł 165 zł
200 000 zł 232 zł
300 000 zł 243 zł
500 000 zł 284 zł

Kontakt

Złóż poniższy wniosek, a nasz Agent Ubezpieczeniowy oddzwoni. Wniosek ma na celu zapewnienie większego komfortu dla Klienta oraz możliwość dopasowania i wykupienia polisy ubezpieczeniowej online - bez konieczności wychodzenia z domu. Przy zakupie ubezpieczenia polisa zostanie wysłana na adres e-mail.

Nasz Agent Ubezpieczeniowy dokładnie zweryfikuje wszystkie możliwe propozycje ubezpieczenia i przedstawi najkorzystniejsze dla Ciebie.


lub zadzwoń

798 904 010Wniosek o kontakt - OC instruktora narciarstwa

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu do kontaktu:


Mail do kontaktu:


Dane Firmy (opcjonalnie)

Nazwa:

NIP:

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA