Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie Polski

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców - zapewni Ci ochronę w przypadku
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Insurance of medical expenses for foreigners in Poland

Insurance of costs of treatment of foreigners - will provide you with protection in the event of sudden illness or accident during your stay on the territory of Poland.
The policy covers documented costs arising from sudden illness or accident.

Медицинское страхование для иностранцев в Польше

Страхование расходов на лечение иностранцев - обеспечит вам защиту в случае внезапного заболевания или несчастного случая во время вашего пребывания на территории Республики Польша. Полис покрывает документированные расходы, возникающие в результате внезапной болезни или несчастного случая.

Витрати на лікування іноземців у Польщі

Страхування медичних витрат для іноземців - це забезпечить вам захист у разі раптової хвороби чи нещасного випадку під час перебування на території Республіки Польща. Поліс покриває документально підтверджені витрати, що виникають внаслідок раптової хвороби або нещасного випадку.

UBEZPIECZENIE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Insurance available only to registered users.

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA