Ubezpieczenie GoVital - Co to jest?

Ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów leczenia po wypadku. Zapewnia opiekę w prywatnych placówkach medycznych i obejmuje konsultacje medyczne, diagnostykę i rehabilitację. Celem tego ubezpieczenia jest zapobieżenie długiemu okresowi oczekiwania na śwaiadczenia NFZ i jak najszybsze przywrócenie poszkodowanego do zdrowia.

Dla kogo?

Dla każdego, kto docenia szybki powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku, bez ograniczeń wiekowych(w tym również dzieci i seniorzy), bez ograniczeń co do wykonywanego zawodu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego

Okres ubezpieczenia

1 rok

Koszt ubezpieczenia GoVital

 • Wariant I - Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Koszt - 149 zł

 • Wariant II - Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po niesczęśliwym wypadku oraz świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Koszt - 219zł

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to limit wyznaczony przez maksymalną liczbę świadczeń przypadający na 1 zdarzenie(15 świadczeń) w oby Wariantach, oraz dodatkowo 3 000zł w Wariancie II (100zł za każdy dzień pobytu w szpitalu)

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Sporty motorowe i wysokiego ryzyka, konsekwencje urazów w wyniku uprawiania sztuk walki, następstwa chorób, wypadki powstałe w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, psychotropowych

Korzyści z posiadania ubezpieczenia

 • Dostęp do prywatnej opieki lekarskiej, bez konieczności posiadania abonamentu;

 • Maksymalny czas oczekiwania na wizytę to 5 dni, od momentu otrzymania przez Gothaer wszystkich dokumentów;

 • Możliwość umówienia w czasie jednej rozmowy telefonicznej wszystkich wizyt w wybranych placówkach medycznych;

 • Terminy usług medycznych, badań diagnostycznych ustalane dogodnie dla pacjenta;

 • Możliwość skorzystania z transportu medycznego;

 • Opieka pielęgniarska oraz pomoc w domu po wypadku;

 • Sprzęt rehabilitacyjny;

 • Roczna składka niższa niż średni koszt 1 wizyty w prywatnym gabinecie ortopedy.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA

Zakres ochrony ubezpieczenia GoVital (15 świadczeń na zdarzenie)

 • Konsultacje lekarskie

  • chirurg

  • okulista

  • otolaryngolog

  • ortopeda

  • kardiolog

  • neurolog

  • pulmonolog

  • neurochirurg

  • lekarz rehabilitacji

  • psycholog

 • Zabiegi i badania

  • zabiegi ambulatoryjne

  • zadania laboratoryjne

  • badania radiologiczne

  • badania ultrasonograficzne

  • rehabilitacja

 • Pomoc opiekuńcza

  • transport do i z placówek medycznych

  • opieka pielęgniarska

  • sprzęt rehabilitacyjny

  • dostarczenie lekarstw

  • pomoc domowa po hospitalizacji

 • Infolinia medyczna

  • infolinia medyczna

  • infolinia szpitalna

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA