Ubezpieczenie GoVital - Co to jest?

Ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów leczenia po wypadku. Zapewnia opiekę w prywatnych placówkach medycznych i obejmuje konsultacje medyczne, diagnostykę i rehabilitację. Celem tego ubezpieczenia jest zapobieżenie długiemu okresowi oczekiwania na śwaiadczenia NFZ i jak najszybsze przywrócenie poszkodowanego do zdrowia.

Dla kogo?

Dla każdego, kto docenia szybki powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku, bez ograniczeń wiekowych(w tym również dzieci i seniorzy), bez ograniczeń co do wykonywanego zawodu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego

Okres ubezpieczenia

1 rok

Koszt ubezpieczenia GoVital

 • Wariant I - Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Koszt - 149 zł

 • Wariant II - Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po niesczęśliwym wypadku oraz świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Koszt - 219zł

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to limit wyznaczony przez maksymalną liczbę świadczeń przypadający na 1 zdarzenie(15 świadczeń) w oby Wariantach, oraz dodatkowo 3 000zł w Wariancie II (100zł za każdy dzień pobytu w szpitalu)

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Sporty motorowe i wysokiego ryzyka, konsekwencje urazów w wyniku uprawiania sztuk walki, następstwa chorób, wypadki powstałe w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, psychotropowych

Korzyści z posiadania ubezpieczenia

 • Dostęp do prywatnej opieki lekarskiej, bez konieczności posiadania abonamentu;

 • Maksymalny czas oczekiwania na wizytę to 5 dni, od momentu otrzymania przez Gothaer wszystkich dokumentów;

 • Możliwość umówienia w czasie jednej rozmowy telefonicznej wszystkich wizyt w wybranych placówkach medycznych;

 • Terminy usług medycznych, badań diagnostycznych ustalane dogodnie dla pacjenta;

 • Możliwość skorzystania z transportu medycznego;

 • Opieka pielęgniarska oraz pomoc w domu po wypadku;

 • Sprzęt rehabilitacyjny;

 • Roczna składka niższa niż średni koszt 1 wizyty w prywatnym gabinecie ortopedy.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA

Zakres ochrony ubezpieczenia GoVital (15 świadczeń na zdarzenie)

 • Konsultacje lekarskie

  • chirurg

  • okulista

  • otolaryngolog

  • ortopeda

  • kardiolog

  • neurolog

  • pulmonolog

  • neurochirurg

  • lekarz rehabilitacji

  • psycholog

 • Zabiegi i badania

  • zabiegi ambulatoryjne

  • zadania laboratoryjne

  • badania radiologiczne

  • badania ultrasonograficzne

  • rehabilitacja

 • Pomoc opiekuńcza

  • transport do i z placówek medycznych

  • opieka pielęgniarska

  • sprzęt rehabilitacyjny

  • dostarczenie lekarstw

  • pomoc domowa po hospitalizacji

 • Infolinia medyczna

  • infolinia medyczna

  • infolinia szpitalna

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia WIENER (dawny Gothaer) ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA