Złóż wniosek o kontakt Agenta Ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zawodu Informatyka

OC Informatyka

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla informatyka, programisty i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego to polisa, która chroni przed ryzykiem szkód powstałych w wyniku błędów lub zaniedbań w pracy zawodowej. Ubezpieczenie to może obejmować zarówno szkody materialne jak i niematerialne, takie jak straty finansowe czy utracone korzyści.

Informatycy, programiści oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego wykonują swoją pracę w środowisku, w którym nawet niewielkie błędy lub zaniedbania mogą prowadzić do poważnych szkód finansowych lub naruszeń prywatności klientów. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest istotne dla każdego, kto świadczy usługi związane z informatyką i technologiami.

Polisa może obejmować między innymi szkody powstałe w wyniku utraty danych, naruszenia prywatności klientów, awarii oprogramowania, błędów w kodzie, nieprawidłowego doradztwa czy usług hostingowych. Ubezpieczenie to może także obejmować koszty procesów sądowych, wynikających z roszczeń klientów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla informatyka, programisty i doradcy komputerowego jest ważnym narzędziem ochrony dla tych, którzy świadczą usługi związane z technologiami informatycznymi. Dzięki niemu mogą czuć się bardziej bezpiecznie w swojej pracy i zyskać większe zaufanie swoich klientów.

Ubezpieczenie skierowane jest do:

• osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilno prawnej,

• przedsiębiorców prowadzących ww. działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają oni nie więcej niż 10-uspecjalistów z zakresu IT (w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),

• z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.


Przykładowa szkoda:

Szkody osobowe związane z zastosowaniem maszyny do radioterapii nowotworów Therac 25 (producent Atomic Energy of Canada Limited; szkody z lat 1985-1987).

Wskutek błędów w oprogramowaniu sterującym, pacjenci otrzymali bardzo wysokie dawki promieniowania. Pięciu poszkodowanych zmarło bezpośrednio wskutek napromieniowania.

W trakcie dochodzenia ustalono, że główną przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń był błąd oprogramowania w zastosowanej technologii informatycznej. Dodatkowo, producent w ramach redukcji kosztów zrezygnował z mechanicznych zabezpieczeń stosowanych wcześniej w maszynach typu Therac-6 i Therac-20. Wysokość łącznych świadczeń wypłaconych przez AECL na rzecz osób poszkodowanych wskutek napromieniowana oraz ich rodzin została oszacowana na ponad 150 000 000 USD.


Suma Gwarancyjna:

200 000 zł - składka roczna 780 zł

500 000 zł - składka roczna 1700 zł

1 000 000 zł - składka roczna 2900 zł


Kontakt

Złóż poniższy wniosek, a nasz Agent Ubezpieczeniowy oddzwoni. Wniosek ma na celu zapewnienie większego komfortu dla Klienta oraz możliwość dopasowania i wykupienia polisy ubezpieczeniowej OnLine - bez konieczności wychodzenia z domu. Przy zakupie ubezpieczenia polisa zostanie wysłana na e-mail.

Nasz Agent Ubezpieczeniowy dokładnie zweryfikuje wszystkie możliwe propozycje ubezpieczenia i przedstawi najkorzystniejsze dla Ciebie.


lub zadzwoń

798 904 010Wniosek o kontakt

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu do kontaktu:


Mail do kontaktu:


Dane Firmy (opcjonalnie)

Nazwa:

Regon:

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA