Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
i kosztów skrócenia wyjazdu

Planujesz podróż? Właśnie kupiłeś wycieczkę? Ubezpiecz się na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu lub wcześniejszego powrotu - teraz również z powodu COVID-19.

KUP ONLINE


Ubezpieczenie obejmuje Imprezy / Usługi turystyczne, Noclegi (hotele, apartamenty, mieszkania wakacyjne) oraz Bilety (lotnicze, autokarowe, kolejowe, promowe).


Zwrot poniesionych kosztów do 20 000 PLN na osobę.


Aż 17 powodów rezygnacji objętych ochroną, a wśród nich m.in.*:

  • Nagłe zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego
  • Nagłe zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji
  • Objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne

* Szczegółowe informacje o zakresie ochrony znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)


Możesz rozszerzyć ochronę o Choroby przewlekłe - ubezpieczenie obejmie wtedy również rezygnacje spowodowane zaostrzeniem lub powikłaniem Choroby przewlekłej.Możliwość zakupu ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu istnieje najpóźniej w ciągu 168 godzin (7 dni) od daty potwierdzonej rezerwacji wyjazdu - opłaconego w całości lub części (zaliczka), jeżeli do wyjazdu pozostało ponad 30 dni.


Jeżeli do wyjazdu pozostało nie więcej niż 30 dni, ubezpieczenie może zostać wystawione tylko w dniu rezerwacji wyjazdu - opłaconego w całości lub części (zaliczka).Ochronę w ramach Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie turystycznej zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Analiza Potrzeb Klienta (APK)

Zanim dokonasz zakupu odpowiedz na kilka pytań, aby mieć pewność, że ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie.

Czy któraś z osób ubezpieczonych oczekuje ochrony w zakresie kosztów rezygnacji bądź skrócenia uczestnictwa w imprezie turystycznej w związku z faktem, że ciąża uznana jest jako zagrożona?
§ 10.1, ust. 3, pkt. 6 - "komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznawana jako Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej tygodniową Hospitalizacją lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność Allianz z tego powodu występuje w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z Wyjazdu wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;


Czy którakolwiek z osób ubezpieczonych oczekuje ochrony w związku z poniższymi wyłączeniami opisanymi w OWU i dotyczącymi:
- Chorób lub zaburzeń psychicznych (np. Otępienia, schizofrenia, depresja, fobie, nerwice lub inne choroby F00-F99 zawarte w Klasyfikacji ICD-10).
- zdiagnozowanych chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, o których ubezpieczony wiedział.


Czy wartość biletu/hotelu/imprezy turystycznej, która ma być przedmiotem ubezpieczenia, przekracza 20 000 PLN na osobę?

Bardzo nam przykro. Brak oferty spełniającej wymagania i potrzeby Klienta.
Kalkulator kosztów rezygnacji z podróży


Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
z tytułu
choroby przewlekłej

 

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA