Ubezpieczenie kosztów organizacji podróży
– rezygnacji, przerwania, opóźnienia

Planujesz podróż? Właśnie kupiłeś wycieczkę? Ubezpiecz się na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu, wcześniejszego powrotu lub opóźnienia w podróży.


Ochronę możesz wykupić niezależnie od tego, czy Twoja podróż to:

 • wyjazd organizowany za pośrednictwem biura podróży czy samodzielnie,
 • wyjazd prywatny czy służbowy,
 • wyjazd krajowy czy zagraniczny.


Ubezpieczenie Rezygnacji z podróży zapewni Ci ochronę do czasu rozpoczęcia podróży, a ubezpieczenie Przerwania lub opóźnienia podróży ochroni Cię od momentu jej rozpoczęcia.


W przypadku rezygnacji z podróży, z niezależnych od Ciebie przyczyn, otrzymasz zwrot nawet 100% poniesionych przez Ciebie kosztów usług turystycznych zaplanowanych w podróży – do wysokości sumy ubezpieczenia (aż do 30 000 zł na osobę):

 • wydatki na podróż (w tym zaliczki) – opłacenie kosztów usługi turystycznej, np. wycieczki z biurem podróży, rezerwacji noclegu, rejsu statkiem wycieczkowym, wynajmu auta, czarteru jachtu, biletu samolotowego, kolejowego, promowego, autokarowego, wycieczki z lokalnym przewodnikiem, kursu nurkowania podczas podróży;
 • opłaty za anulowanie lub zmiany rezerwacji – opłaty manipulacyjne, które będzie trzeba ponieść w związku ze zmianą terminu podróży, np. zmianą rezerwacji biletu lotniczego (po zmianie terminu podróży możesz kupić nowe ubezpieczenie, które obejmie nowy okres ochrony).

Ubezpieczenie przerwania lub opóźnienia podróży może dać Ci ochronę w sytuacji, gdy musisz niespodziewanie przerwać podróż, czyli wrócić wcześniej niż to było w Twoich planach lub dojdzie do opóźnienia, co sprawi, że np. będzie trzeba zostać w danym miejscu dłużej. Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów wyszczególnionych niżej:

 • koszty niewykorzystanych aktywności – koszty aktywności, z których nie można było skorzystać w związku z przerwaniem lub opóźnieniem np. koszt kursu nurkowania,
 • koszty transportu – np. koszt nowego biletu powrotnego, niewykorzystanego biletu powrotnego, koszty dodatkowego transportu wynikające z opóźnienia lub przerwania podróży,
 • koszty zakwaterowania – koszty niewykorzystanych noclegów lub dodatkowe koszty noclegów i wyżywienia do limitu dziennego 600 zł przez maksymalnie 5 dni (w zależności od czasu trwania opóźnienia), które trzeba było ponieść w związku z opóźnieniem podróży w celu jej kontynuowania.


26 powodów rezygnacji z podróży objętych ochroną, a wśród nich m.in.*:

 • nagłe zachorowanie lub wypadek, które przytrafiły się Tobie lub któremuś ze współuczestników podróży, które – zgodnie z zaleceniami lekarza – uniemożliwiają rozpoczęcie podróży któremukolwiek z was (w tym zaostrzenie objawów choroby przewlekłej czy nagłe zachorowanie związane z występowaniem epidemii lub pandemii – w szczególności COVID-19),
 • kwarantanna, która obowiązuje w dniu rozpoczęcia podróży Ciebie lub współuczestnika podróży,
 • nagłe zachorowanie lub wypadek członka rodziny, które powoduje hospitalizację i nie rokuje wyzdrowienia do chwili rozpoczęcia podróży,
 • zdarzenie losowe w Twoim miejscu zamieszkania, takie jak: pożar, kradzież z włamaniem, powódź, zalanie lub zagrożenie budowlane.

14 powodów przerwania i 8 powodów opóźnienia podróży objętych ochroną – to m.in.*:

 • nagłe zachorowanie lub wypadek, które – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie – uniemożliwiają kontynuowanie podróży,
 • unieruchomienie pojazdu, którym podróżujesz, w wyniku wypadku, kolizji lub awarii, co uniemożliwia kontynuowanie podróży,
 • opóźnienie przewoźnika o co najmniej 24 godziny od zaplanowanego czasu rozpoczęcia lub zakończenia transportu w podróży (w związku z klęską żywiołową, warunkami pogodowymi lub w związku z zamknięciem ruchu lotniczego lub kolejowego),
 • brak zgody przewoźnika na wejście do środka transportu ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, w tym Covid-19,
 • zgubienie lub kradzież dokumentów: dowód osobisty, paszport, wiza turystyczna lub prawo jazdy.

* Szczegółowe informacje o zakresie ochrony znajdziesz w Przewodniku po ubezpieczeniu Moja Podróż zawierającym ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)Ubezpieczenie kosztów organizacji podróży można zawrzeć:

 • w dowolnym momencie jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało co najmniej 60 dni,
 • najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do wyjazdu pozostało od 59 do 31 dni,
 • tylko w dniu rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej.


Ochronę w ramach Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania bądź opóźnienia zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Przerwa techniczna
Kalkulator kosztów organizacji podróży 

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA