Ubezpieczenie OC operatora drona

Czy jesteś gotowy na podniebny przelot swojego Drona? Pamiętaj, że Twoja unosząca się w powietrzu maszyna dostarcza Ci niezapomnianych widoków, ale może również stwarzać niebezpieczeństwo.

Przed startem rozważ ubezpieczenie swojego drona.

KUP ONLINEJeśli Twój dron spowoduje szkodę osobie lub w jej mieniu, polisa pokryje koszty związane z odpowiedzialnością cywilną (wypłata odszkodowania, ochrona prawna). Bez względu na to, gdzie chcesz latać swoim dronem, nasza polisa zapewni Ci ochronę na całym świecie.

Odpowiadamy za szkody powstałe w związku z użytkowaniem modeli latających i dronów o masie startowej do 25 kg.
Ubezpieczenie OC drona zapewni Ci ochronę także w związku z użytkowaniem:
  • lotni,
  • motolotni,
  • paralotni,
  • balonów,
  • spadochronów
  • oraz latawców.

Oferujemy konkurencyjne ceny, aby każdy miłośnik podniebnych akrobacji mógł mieć spokojną głowę, zarówno w powietrzu – podczas lotu, jak również na ziemi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora drona działa w ramach rozszerzenia ochrony ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela towarzystwo ubezpieczeń Compensa (występujące pod marką Benefia).

Pamiętaj, Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody:
  1. powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. powstałe w operacjach wykonywanych poza zasięgiem wzroku (dotyczy modeli latających oraz dronów);
  3. powstałe wskutek spowodowania wypadku lotniczego, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, a także zakłóceń w funkcjonowaniu: portów lotniczych, dworców kolejowych lub autobusowych, elektrowni, a także linii tramwajowych, trolejbusowych, kolejowych, oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
Szczegóły w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i Karcie produktu.
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA