Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody powstałe w Mieniu Służbowym

Pracujesz na etacie? Masz w dyspozycji sprzęt służbowy za który odpowiadasz?
Nie ryzykuj i ubezpiecz uszkodzenia w powierzonym sprzęcie elektronicznym.

KUP ONLINEW ramach ubezpieczenia Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody powstałe w mieniu służbowym takim jak:
  • laptop,
  • tablet,
  • czytnik kodów,
  • telefon komórkowy.

Górną granicą odpowiedzialności jest trzykrotność Twojego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Przykładowo: gdy zarabiasz 4 000 zł brutto miesięcznie, suma ubezpieczenia dla mienia służbowego wyniesie maksymalnie 12 000 zł.

Ubezpieczenie mienia służbowego odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu, ale nie odpowiada za jego utratę czy zagubienie. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

100 zł to minimalna składka roczna za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, w ramach której otrzymasz szeroki zakres ochrony związany z użytkowaniem mieszkania czy domu oraz czynnościami życia codziennego z klauzulą odpowiedzialności za mienie służbowe.

Pracujesz w Policji, Wojsku, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Służbie Celnej? Ubezpieczenie mienia służbowego zapewni Ci ochronę również podczas pełnienia służby. W przypadku służb mundurowych, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu służbowym takim jak:
  • pojazdy lądowe,
  • broń służbowa,
  • sprzęt elektroniczny.

Zapoznaj się ze szczegółami w Ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz Karcie produktu
lub zadzwoń do nas: 507 030 860
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA