UBEZPIECZENIE JACHTÓW

UBEZPIECZENIE JACHTU
OC ARMATORA

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

• Odpowiedzialność Cywilna armatora (szkody wyrządzone jachtem osobom trzecim), limit deklaruje klient (maksymalny limit to 100 000 euro)
• Udział w amatorskich regatach

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?

W ubezpieczeniu jachtów funkcjonują strefy pływania. Trzeba zadeklarować okres przebywania w strefie według OWU
• strefa 0 - to podstawowa strefa, która obejmuje polskie wody śródlądowe oraz 20-milowy pas polskiego wybrzeża morskiego plus transport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• strefa 1 - obejmuje Bałtyk z akwenami przyległymi (najdalej po Kattegat i Skagerrak)

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

• jachtów o wartości powyżej 100 000 euro
• jachtów/jednostek rozwijających prędkość powyżej 40 węzłów
• łodzi/jachtów wyczynowych (wyczynowy sport)
• łodzi wiosłowych/wiosłowych łodzi regatowych
• kajaków wodnych/rowerów wodnych
• desek surfingowych (z żaglem i bez żagla)
• pontonów
• jachtów komercyjnych (przewóz pasażerów)
• statków pasażerskich
• przewozu ładunków/towarów
• tzw. komercyjnych wypraw wędkarskich
• odpowiedzialności wobec pasażerów i załogi
• NNW załogi (poza pakietem)
• rzeczy osobistych załogi/pasażerów (poza pakietem)

KALKULATOR UBEZPIECZENIA JACHTU
OC ARMATORA

POPRAW OPCJE UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia OC Armatora

Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku przyznania odszkodowania. Maksymalna wartość Sumy Ubezpieczenia OC to 400.000 zł. Najczęściej wybierana wysokość SU to: "50 000 zł".

POPRAW SUMĘ UBEZPIECZENIA OC
SUMA UBEZPIECZENIA OC ZA WYSOKA
POPRAW SUMĘ UBEZPIECZENIA OC

POPRAW SUMĘ UBEZPIECZENIA CASCO

POPRAW PRĘDKOŚĆ JACHTU

POPRAW MOC SILNIKA

Strefa 0

- wody śródlądowe RP, wody morskie o szerokości 20 mil morskich, morskie wody wewnętrzne, okres wyłączenia z eksploatacji (zimowania, remonty- gdy jednostki znajdują się na obszarze RP).

Strefa 0 - jest wymaganą strefą - pole obowiązkowe

POPRAW OKRES UBEZPIECZENIA

POPRAW DATĘ POCZĄTKU UBEZPIECZENIA STREFY 0

Strefa 1

- Morze Bałtyckie i akweny przyległe do 8° długości geograficznej wchodzniej.

POPRAW DATĘ POCZĄTKU UBEZPIECZENIA STREFY 1
Oblicz
Loading...
Podsumowanie:
Towarzystwo:
WARTA
Składka OC:
Składka Casco:
Kradzież + Rabunek Jachtu:
Kradzież + Rabunek Silnika:
Rozszerzenie ubezpieczenia jachtu podczas transportu na kraje UE:
+ Czarter komercyjny
+ Strefa 1
+ Udział w regatach
Suma:

UWAGA: Minimalna składka ubezpieczenia to 500 zł.
Ostateczna składka ze względu na historię ubezpieczeniową może się różnić od podanej we wniosku. Podana składka jest składką orientacyjną i weryfikowana jest przez Agenta Ubezpieczeniowego.
W przypadku tej kalkulacji wymagany jest kontakt z agentem
507 030 860
biuro@prosteubezpieczenia.pl
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA