RABAT

OC PRZEWOŹNIKA KRAJOWEGO / MIĘDZYNARODOWEGO

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Oblicz składkę


Ilość pojazdów:


Działalność założona w ciągu ostatnich 12 miesięcy:


Jak uzyskać rabat?
Uzyskaj rabat w wysokości 20 zł na ubezpieczenie OC Przewoźnika w OFERCIE SPECJALNEJ PROSTEUBEZPIECZENIA
1. Polub naszą stronę facebook.com/prosteubezpieczenia/
2. Udostępnij ten post na swoim profilu
3. W wiadomości prywatnej na FB napisz do nas wiadomość - w odpowiedzi uzyskasz KOD RABATOWY.
4. Wprowadź poniżej uzyskany KOD RABATOWY.

Wprowadź kod rabatowy:OC przewoźnika krajowego / międzynarodowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu posiadania minimalnej zdolności finansowej przy ubieganiu się o wydanie licencji/zezwolenia lub dodatkowego wypisu z licencji zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym dedykowane jest przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy. Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jaką ponosi on na podstawie przepisów prawa polskiego (Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych) oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego może zostać rozszerzone o ubezpieczenie kabotażu na terenie Niemiec oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860


Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie CARGO jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności wysyłają lub sprowadzają róznego rodzaju ładunki (surowce, towary, półprodukty, wyroby gotowe) będące przedmiotem wymiany handlowej.

Czym może być przewożone ubezpieczone mienie?

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:

  • drogowym,
  • kolejowym,
  • wodnym śródlądowym,
  • morskim,
  • lotniczym,
  • kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy, wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).

Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

OC spedytora

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie spedytorowi m.in. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA