Ubezpieczenie Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku - PZU

Ubezpieczenie Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku - to ubezpieczenie turystyczne towarzystwa ubezpieczeniowego PZU.

ubezpieczenie rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku - PZU
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest rezygnacja z wyjazdu lub anulowanie zakupionych biletów z powodu m.in:
 • nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej lub śmierci ubezpieczonego albo osoby bliskiej,
 • włamania w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • szkody w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży spowodowane przez zdarzenie losowe,
 • bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez władze administracyjne z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe,
 • udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd na zorganizowany wypoczynek i została zgłoszona odpowiednim władzom.
Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów jakie ubezpieczony poniósł w związku z jego rezygnacją z podróży albo w związku ze skróceniem podróży a także zwrot kosztów anulowania biletów.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje:
 • w Polsce i w związku z podróżą po Polsce (zorganizowany wypoczynek),
 • poza Polską i na terytorium Polski w związku z podróżą poza granice Polski (od wyjścia z domu w celu bezpośredniego udania się w podróż w Europie lub w świecie).
Jaka jest Suma Ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia:
 • to cena wypoczynku wynikająca z umowy zawartej z organizatorem wypoczynku lub cena opłaconych (w całości lub częściowo) noclegów ubezpieczonego w hotelu, pensjonacie itp. jeśli ubezpieczony sam organizuje swój wyjazd,
 • może dotyczyć także kosztu zakupionego u zawodowego przewoźnika biletu na podróż,
 • odnosi się łącznie do wszystkich osób wymienionych w dokumencie polisy
Kiedy można wykupić ubezpieczenie?
Ubezpieczenie należy wykupić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:
 • dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku lub
 • dnia opłacenia kosztów albo zaliczki z tego tytułu lub
 • dnia opłacenia biletów lub wpłaty zaliczki za bilety, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej
Kalkulator Ubezpieczenia Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA