Ubezpieczenie Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku - PZU

Ubezpieczenie Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku - to ubezpieczenie turystyczne towarzystwa ubezpieczeniowego PZU.

ubezpieczenie rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku - PZU
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest rezygnacja z wyjazdu lub anulowanie zakupionych biletów z powodu m.in:
 • nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej lub śmierci ubezpieczonego albo osoby bliskiej,
 • włamania w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • szkody w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży spowodowane przez zdarzenie losowe,
 • bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez władze administracyjne z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe,
 • udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd na zorganizowany wypoczynek i została zgłoszona odpowiednim władzom.
Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów jakie ubezpieczony poniósł w związku z jego rezygnacją z podróży albo w związku ze skróceniem podróży a także zwrot kosztów anulowania biletów.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje:
 • w Polsce i w związku z podróżą po Polsce (zorganizowany wypoczynek),
 • poza Polską i na terytorium Polski w związku z podróżą poza granice Polski (od wyjścia z domu w celu bezpośredniego udania się w podróż w Europie lub w świecie).
Jaka jest Suma Ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia:
 • to cena wypoczynku wynikająca z umowy zawartej z organizatorem wypoczynku lub cena opłaconych (w całości lub częściowo) noclegów ubezpieczonego w hotelu, pensjonacie itp. jeśli ubezpieczony sam organizuje swój wyjazd,
 • może dotyczyć także kosztu zakupionego u zawodowego przewoźnika biletu na podróż,
 • odnosi się łącznie do wszystkich osób wymienionych w dokumencie polisy
Kiedy można wykupić ubezpieczenie?
Ubezpieczenie należy wykupić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:
 • dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku lub
 • dnia opłacenia kosztów albo zaliczki z tego tytułu lub
 • dnia opłacenia biletów lub wpłaty zaliczki za bilety, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej
Kalkulator Ubezpieczenia Rezygnacji lub Skrócenia Uczestnictwa w Zorganizowanym Wypoczynku


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860
Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA