Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie Polski

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców - zapewni Ci ochronę w przypadku
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Badanie potrzeb klienta

1. Czy Ubezpieczony jest cudzoziemcem przebywającym na terytorium RP bez karty stałego pobytu?


2. Czy Ubezpieczony jest Polakiem/Polką, który/która na stałe mieszka poza granicami RP?


3. Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas pobytu na terytorium RP?
Koszty Leczenia (KL - podstawowe ubezpieczenie Kosztów Leczenia)


4. Czy Ubezpieczony chce ubezpieczyć siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków?
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków)


5. Czy podczas pobytu na terytorium RP Ubezpieczony będzie wykonywał pracę o zwiększonym stopniu ryzyka? Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas wykonywania pracy o zwiększonym stopniu ryzyka na tetytorium RP?


6. Czy Ubezpieczony chce, aby Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pokrył koszt odszkodowań i innych świadczeń należnych w związku ze szkodami wyrządzonymi innym osobom przez Ubezpieczonego lub osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach czynności życia prywatnego?
Odpowiedzialność Cywilna (OC - ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej)


7. Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę na wypadek zdarzeń zaistniałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych?Kwota ubezpieczenia kosztów leczenia:
Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Numer paszportu:

Obywatelstwo:


Płeć:
Data urodzenia:


Adres zamieszkania
Państwo:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica:

Numer ulicy/budynku:


Numer lokalu/mieszkania:Dane kontaktowe

Telefon kontaktowy:Adres mail:


Okres ubezpieczenia:W razie złożenia reklamacji do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, wnoszę o dostarczanie mi odpowiedzi pocztą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, internetowy serwis Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, wiadomości SMS/MMS).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, internetowy serwis Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, wiadomości SMS/MMS).
DOKUMENTY / DOCUMENTS / ДОКУМЕНТИ
Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA