Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie PolskiUbezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców - zapewni Ci ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.


Wybierz rodzaj ubezpieczenia:
Ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie Polski (KL)
Ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie Polski + Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (KL + NNW)
Ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie Polski + Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (KL+OC)
Ubezpieczenie kosztów leczenia na ternie Polski + Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków + Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (KL + NNW + OC)

Dodatkowe ubezpieczenie - rozszerzenie zakresu o zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka

Dodatkowe ubezpieczenie - rozszerzenie zakresu o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych


Kwota ubezpieczenia kosztów leczenia:
Dane osobowe


Imię:
Nazwisko:

Numer paszportu:


Obywatelstwo:Data urodzenia:


Adres zamieszkania


Państwo:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica:

Numer ulicy/budynku:


Numer lokalu/mieszkania:Dane kontaktowe


Telefon kontaktowy:Adres mail:


Okres ubezpieczenia:


Zgoda na obsługę reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (po wdrożeniu RODO).
Zgoda na przekazywanie informacji handlowych dorgą telefoniczną (po wdrożeniu RODO).Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia WIENER (dawny Gothaer) ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA